Hapul zilnic – 22 iulie

La 22 iulie 1942, la cateva luni dupa intrarea in razboi, tancurile americane nu mai aveau combustibil. Asa ca, la acea data, in S.U.A. s-a rationalizat benzina. Si sa mai zici ca in Romania comunistii s-au inspirat doar dupa fosta U.R.S.S…. Bine, e drept, noi aveam ratii si la ulei, zahar, carne, apa calda… asta in timp ce in lume era pace si belsug, iar tancurile noastre rugineau linistite in garaje…

  1. Liana 23 July 2008
  2. danfintescu 23 July 2008
  3. Andreea NSL 23 July 2008
  4. Liana 23 July 2008
  5. danfintescu 24 July 2008
  6. Andreea NSL 25 July 2008

  Add Your Comment

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.